Nowicki, Michał. „K. Ratajczak, Szkolnictwo W Wielkopolsce Na Tle sąsiadów W Okresie średniowiecza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, Ss. 368”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 42, marzec 2020, s. 213-7, doi:10.14746/bhw.2020.42.15.