Sadowska, Katarzyna. „Ministrantura W Posoborowej Pedagogii Franciszka Blachnickiego (wprowadzenie Do Problemu)”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 43, maj 2021, s. 181-97, doi:10.14746/bhw.2020.43.11.