Adamczewski, J. ., i J. . Płonka. „Edukacja międzykulturowa W Edukacji Wczesnoszkolnej: Perspektywa Historyczno-Pedagogiczna I Dobre Praktyki Nauczycieli Na przykładzie Prywatnej Szkoły Podstawowej «Mieszko» W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania, nr 43, wrzesień 2020, s. 151-66, doi:10.14746/bhw.2020.43.9.