Maliszewska , Agnieszka, i Tomasz Maliszewski. „In Memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021)”. Biuletyn Historii Wychowania, t. 46, wrzesień 2023, s. 187-96, doi:10.14746/bhw.2022.46.13.