Łapot, Mirosław. „Twórcy Polskiej Historii oświaty I Wychowania W Latach 1945–2021. Kraków 30.03.2022 – 31.03.2022 R. – Sprawozdanie Z Konferencji”. Biuletyn Historii Wychowania, t. 46, wrzesień 2023, s. 197-00, doi:10.14746/bhw.2022.46.14.