Kwiecień, Marcin. „«Salve Lux Post tenebras» Historia Instytucji oświatowych W Budynku Dawnego Gimnazjum św. Elżbiety Przy Ulicy Dawida We Wrocławiu, Pod Red. Jolanty SzablickiejŻak I Agnieszki Gryglewskiej”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 34 (grudzień 15, 2016): 147-151. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15428.