Chmielewski, Witold. „Recenzja książki Władysławy Szulakiewicz Pt. Nauczyciele I Ich Edukacja. W kręgu Idei Lwowskiej Pedeutologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika W Toruniu, Toruń 2027, 337 S”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 36 (październik 15, 2017): 183–186. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15436.