Kabacińska-Łuczak, Katarzyna, i Krzysztof Ratajczak. „Dziecko chłopskie W Czasie Profanum – Konteksty Edukacyjne (średniowiecze – Epoka nowożytna)”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 36 (październik 15, 2017): 7-32. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15471.