Zormanová, Lucie. „Polish National School System in Teschen Silesia in 17th–19th Centuries”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 36 (październik 15, 2017): 33-42. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/15472.