Dybiec, Julian. „Profesor Kamilla Mrozowska”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 9/10 (styczeń 6, 1999): 39-42. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/16977.