Hellwig, Jan. „Rozumienie I Zrozumienie OHP. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Ochotnicze Hufce Pracy W Systemie oświatowo- Wychowawczym, Red. J. Podgórski, Opole-Głucholazy 1998, Ss. 597”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 9/10 (styczeń 6, 1999): 61–62. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/16986.