Hellwig, Jan. „Yitae Scholasticae. The Yournal of Educational Biography, Tom 17, 1998, Nr 2”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 9/10 (styczeń 6, 1999): 65–66. Udostępniono lipiec 25, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/16992.