Falkowska, Joanna. „Joanna Sosnowska, Działalność Socjalna I opiekuńczo-Wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940) Łódź 2011, Ss. 546”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 27 (styczeń 1, 2011): 189-191. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17199.