Wolter, Edyta. „Wychowanie Do Ochrony Przyrody W twórczości Drugiej Rzeczypospolitej”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 28 (styczeń 1, 2012): 65-78. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17235.