Knocińska, Anna. „Tradycje Zinstytucjonalizowanego Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego W Wielkopolsce Przed Rokiem 1945”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 28 (styczeń 1, 2012): 121-128. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17242.