Posłuszna, Małgorzata. „Andrzej Meissner, Spór O Duszę Polskiego Nauczyciela. Społeczeństwo Galicyjskie Wobec problemów kształcenia Nauczycieli, Rzeszów 1999, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Ss. 380”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 11/12 (styczeń 6, 2000): 85-87. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17343.