Michalska, Iworma. „W kręgu Reform Edukacyjnych (Konferencja Naukowa W Skierniewicach)”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 11/12 (styczeń 6, 2000): 109-110. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17357.