Michalski, Grzegorz. „Tadeusz Jałmużna (1939-2006)”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 21/22 (styczeń 24, 2005): 7-9. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17477.