Nawrot-Borowska, Monika. „Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-Wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, Ss. 300”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 21/22 (styczeń 24, 2005): 138–142. Udostępniono maj 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17492.