Markiewiczowa, Hanna. „Pan Profesor Stanisław Mauersberg odszedł…”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 29 (luty 4, 2013): 147–148. Udostępniono maj 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17553.