Kabacińska-Łuczak, Katarzyna. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji «W kręgu Rodziny Epok Dawnych. Rytmy życia – Rytmy codzienności. Dzieciństwo», Kraków, 17–18.10.2012”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 29 (luty 4, 2013): 277–280. Udostępniono maj 28, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17588.