Fijałkowski, Adam. „Przed Dwusetną Rocznicą Powstania Seminarium Nauczycielskiego Józefa Jeziorowskiego W Poznaniu”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 17/18 (luty 4, 2003): 59-61. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17735.