Bołdyrew, Aneta. „Reformatorskie Koncepcje działań oświatowych I opiekuńczo- -Wychowawczych Wobec Dzieci Zaniedbanych W Królestwie Polskim Na przełomie XIX I XX Wieku Na Tle rozwiązań Europejskich”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 33 (luty 11, 2015): 57-70. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17895.