Gulczyńska, Justyna. „Społeczno-Edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny I Zofii Sokolnickich”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 19/20 (luty 10, 2004): 41-47. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17913.