Glowacka-Sobiech, Edyta. „W dziewięćdziesiątą Rocznicę Narodzin Skautingu Na Ziemiach Polskich”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 13/14 (luty 10, 2001): 40-49. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17947.