Szymczak, Marek. „Prawa Dziecka, Deklaracje I rzeczywistość, Pod Red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza «Impuls», Kraków 1999,ss. 269”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 13/14 (luty 10, 2001): 96. Udostępniono czerwiec 18, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17966.