Ostrowski, Tadeusz. „Ks. Adam Orczyk, Zarys Historii Szkolnictwa I myśli Pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie «Żak», Warszawa 2008, Ss. 359”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 33 (luty 11, 2015): 166-170. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17988.