Brzeziński, Witold. „Qualia Bona in Coniuge Sunt quaerenda. Zalecenia Na Temat Wyboru żony W świetle średniowiecznych traktatów O Wychowaniu (na przykładzie De Regimine Principum Idziego Rzymianina)”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 31 (marzec 1, 2014): 17-27. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18145.