Ratajczak, Krzysztof. „Karol Wielki – Cesarz Reformator. W 1200 Rocznicę śmierci”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 31 (marzec 1, 2014): 229-238. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18175.