Żołądź-Strzelczyk, Dorota. „Kazimierz Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium Z dziejów Edukacji Elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, Ss. 636”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 25 (marzec 6, 2009): 157–159. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18325.