Kabacińska, Katarzyna. „Polityka oświatowa W Polsce W XX Wieku. Historyczne Tradycje I współczesne zagrożenia, Pod Red. Ilony Kość I Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, Ss. 184”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 25 (marzec 6, 2009): 172-176. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18333.