Kabacińska, Katarzyna. „Polityka oświatowa W Polsce W XX Wieku. Historyczne Tradycje I współczesne zagrożenia, Pod Red. Ilony Kość I Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, Ss. 184”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 25 (marzec 6, 2009): 172–176. Udostępniono czerwiec 14, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18333.