Ratajczak, Krzysztof. „Ustawodawstwo Szkolne soborów Od XII Do Pierwszej połowy XIV W. I początki Jego Recepcji W średniowiecznej Polsce - Zarys Problemu”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 23 (marzec 11, 2007): 7-19. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18368.