Jakubiak, Krzysztof. „Kazimierz Puchowski, Jezuickie Kolegia Szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium Z dziejów Edukacji Elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, Ss. 636.”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 23 (marzec 11, 2007): 137-138. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18400.