Nowicka, Anna. „Pedagogika Moralna Immanuela Kanta Jako Wyraz Wychowania Do odpowiedzialności”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 26 (marzec 10, 2010): 87-100. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18415.