Brenk, Mikołaj. „Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza Towarzystw Dobroczynnych Na Wileńszczyźnie W Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii Im. Jana Długosza W Częstochowie, Częstochowa 2009, Ss. 288”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 26 (marzec 10, 2010): 142-144. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18424.