Markiewiczowa, Hanna. „Jan Wnęk, Polska myśl Pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, Ss. 295 Wyd. MCDM”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 24 (marzec 18, 2008): 184-185. Udostępniono czerwiec 29, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18499.