Wałęga, Agnieszka. „W służbie Historii Nauki, Kultury I Edukacji Księga pamiątkowa Dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu Z Okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia Pracy Zawodowej, Pod Red. R. Grzybowskiego I T. Maliszewskiego, Wyd. II Poprawione I uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego I Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, Ss. 497”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 24 (marzec 18, 2008): 186-189. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18500.