Kudła, Lucyna. „Szkoły sióstr Bazylianek W Jaworowie W Okresie Autonomii Galicyjskiej 1867–1918”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 38 (październik 11, 2018): 115–127. Udostępniono czerwiec 24, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/19810.