Brenk, Mikołaj. „Social Response in Poland in 1944–1948”. Biuletyn Historii Wychowania0, no. 38 (listopad 7, 2018): 265-281. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/20155.