Brenk, Mikołaj. „Social Response in Poland in 1944–1948”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 38 (listopad 7, 2018): 265–281. Udostępniono czerwiec 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/20155.