Iwanicki, Juliusz. „Filozofia I Religia a Wychowanie: Między świeckimi a Religijnymi Koncepcjami Teleologicznymi”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 39 (grudzień 15, 2018): 35-52. Udostępniono wrzesień 18, 2021. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/21669.