Brenk, Mikołaj, i Konrad Nowak-Kluczyński. „Sprawozdanie Z XXII. Międzynarodowej Konferencji Naukowej Socialia 2018 – Ohrožení Jedince V současné společnosti. Hradec Králové, 18–19 Października 2018 R.”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 39 (grudzień 15, 2018): 236-238. Udostępniono sierpień 17, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/21715.