Manyś, Bernadetta. „Uczeń W Szeregach rzemieślniczych. System Edukacyjny I Wychowawczy chłopców W wileńskich Cechach W Dobie wczesnonowożytnej W świetle statutów Cechowych”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 40 (czerwiec 15, 2019): 7–23. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/25766.