Wojewoda, Anna. „W Poszukiwaniu Inspiracji: Ogrody dziecięce W.E. Raua W Warszawie 1899–1901”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 42 (marzec 15, 2020): 159-169. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/27317.