Chmielewski, Witold. „Profesor Marian Walczak (1923–2020)* In Memoriam”. Biuletyn Historii Wychowania, no. 42 (marzec 15, 2020): 187–197. Udostępniono lipiec 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/27320.