Garbula, Joanna Maria. „History of Polish Diarism – Selected Contexts”. Biuletyn Historii Wychowania 46 (wrzesień 19, 2023): 7–21. Udostępniono luty 27, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/39417.