Maliszewska , Agnieszka, i Tomasz Maliszewski. „In Memoriam Professoris Lech Marian Mokrzecki (1935–2021)”. Biuletyn Historii Wychowania 46 (wrzesień 20, 2023): 187–196. Udostępniono luty 27, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/39474.