Łapot, Mirosław. „Twórcy Polskiej Historii oświaty I Wychowania W Latach 1945–2021. Kraków 30.03.2022 – 31.03.2022 R. – Sprawozdanie Z Konferencji”. Biuletyn Historii Wychowania 46 (wrzesień 20, 2023): 197–200. Udostępniono lipiec 24, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/39478.