1.
Nawrot-Borowska M. Hanna Markiewiczowa, Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814-1914, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, ss. 300. 10.14746/bhw [Internet]. 24 styczeń 2005 [cytowane 21 czerwiec 2024];(21/22):138-42. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17492